Assistentiehonden politie


Werken bij de politie brengt risico’s met zich mee. Met soms zeer heftige ge-
beurtenissen. 

Het leven met een assistentiehond PTSS

Dit kan bij (oud-)collega´s leiden tot blijvende en ernstige fysieke en/of mentale klachten. Deze kunnen grote invloed hebben op de kwaliteit van hun leven.

Om bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van leven stelt de politie een aantal hulpmiddelen ter beschikking. Als er sprake is van een door de politie erkende beroepsgerelateerde gezondheidsklacht PTSS, kan een (oud-)collega mogelijk in aanmerking komen voor een assistentiehond. Een assistentiehond kan onder andere verlichting brengen bij spanningen, een gevoel van onveiligheid en/of grote onrust, waardoor de kwaliteit van leven toe kan nemen.

Dat is niet alleen zichtbaar in de praktijk, maar wordt ook bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Zo kun je lezen over de wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn en nog gedaan worden.

Het hebben van een hond beïnvloedt het dagelijks leven van een (oud-)collega met PTSS positief. Daarbij is er verschil tussen het hebben van een gecertificeerde assistentiehond of een ongetrainde (familie) hond. Een gecertificeerde assistentiehond heeft een aantal specifieke vaardigheden aangeleerd gekregen. Deze hond geeft hiermee rust, geeft een gevoel van veiligheid, leidt af, vergroot het vertrouwen en geeft signalen af bijvoorbeeld bij oplopende spanning. Een ongetrainde hond kan troost bieden, maakt een (oud-)collega blij en geeft warmte.

Als jij beperkingen ervaart in je functioneren door ernstige restklachten als gevolg van PTSS, dan kan een assistentiehond positief effect hebben op het verbeteren van jouw functioneren, van jouw kwaliteit van leven. De hond kan je tot steun zijn, bijvoorbeeld als je onrust voelt, bang bent of misschien het huis niet uit durft. 

Je kunt in aanmerking komen voor een assistentiehond als je een door de politie erkende beroepsgerelateerde gezondheidsklacht PTSS hebt. Je hebt je op herstel gerichte behandelingen afgerond en je ervaart ernstige restklachten die jouw kwaliteit van leven negatief beïnvloeden en in een eventuele vaststellingsovereenkomst zijn medische kosten niet afgekocht. Om inzicht te krijgen of een assistentiehond voor jou van toegevoegde waarde is wordt een indicatiestelling uitgevoerd. Meer informatie over de indicatiestelling vind je in het menu Aanvragen.

Bij toekenning van een assistentiehond zijn er twee varianten mogelijk. Een al opgeleide en gecertificeerde assistentiehond of een assistentiehond in opleiding. Een gecertificeerde assistentiehond is een hond die door een erkend opleidingsinstituut volledig is getraind voordat hij/zij bij jou wordt afgeleverd. Een assistentiehond in opleiding is een hond die je samen met een instructeur traint tot een volledig gecertificeerde assistentiehond. Tijdens de indicatiestelling wordt ook gekeken of een assistentiehond in opleiding bij je past of juist niet.