Leveren

Het leveren van een assistentiehond bestaat uit twee fases: de intakeperiode door de aanbieder en het matchen van jou met een geschikte assistentiehond (in opleiding).

Wanneer kom ik in aanmerking voor het krijgen van een assistentiehond?
Als, op basis van de indicatiestelling, het Multidisciplinair Advies Team (MAT) verwacht dat in jouw situatie een assistentiehond gaat helpen.

Krijg ik altijd een assistentiehond bij een positieve indicatiestelling?
Dat is wel het uitgangspunt, maar geen zekerheid. Het hangt ervan af of één van de aanbieders een hond kan vinden en trainen die bij jou past.

Hoe wordt dat bepaald?
Op basis van het advies van het MAT wordt met jou een optiegesprek gehouden.

Wie doet het optiegesprek?
Het gesprek wordt in principe gevoerd door de collega van het team Veilig en Gezond Werken waarmee je eerder contact hebt gehad over een assistentiehond.

Wat is een optiegesprek?
In het optiegesprek wordt uitgelegd wat het advies van het MAT precies inhoudt en waar dat op gebaseerd is. In dat gesprek hoor je ook welke opties voor jou mogelijk zijn en wat die inhouden. Op basis van die informatie mag jij aangeven welke optie jouw voorkeur heeft en waarom. 

Het optiegesprek voor een assistentiehond PTSS

Welke opties zijn er?
Als het MAT adviseert dat het voor jou het meest passend is een gecertificeerde assistentiehond te krijgen kan je kiezen via welke, door de politie gecontracteerde aanbieder, jij de hond geleverd wilt krijgen. Let wel, het is geen garantie dat dat lukt. Dat hangt altijd af van de beschikbare honden. Dat wordt in het optiegesprek met je besproken. 

Als het MAT verwacht dat je onder begeleiding van een gecertificeerde instructeur zelf een hond kan gaan opleiden je dan bespreek je in het optiegesprek de volgende vragen:
- Wil je inderdaad zelf een hond opleiden?
- Heb je voorkeur met welke hond (ras) je dat zou willen doen?
- Door welke door de politie gecontracteerde aanbieder zou jij opgeleid willen worden?

Ook voor deze keuzes geldt dat je geen garantie krijgt dat je keuze gehonoreerd wordt. Dat hangt af van de beschikbare honden en instructeurs. 

 Infographic opties assistentiehonden 

Met welke aanbieders heeft de politie op dit moment een contract?
Voor de levering van een gecertificeerde assistentiehond werkt de politie momenteel samen met:

Stichting Hulphond Nederlandhet Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
 Website: www.hulphond.nl Website: www.geleidehond.nl

 

Voor het adequaat trainen van honden tot een gecertificeerde assistentiehond heeft de politie contracten met:

Bultersmekke AssistancedogsStichting Assistentiehond Gelderland
Website: www.bultersmekke.nlWebsite: www.assistentiehond-gelderland.nl

 

 

 Infographic verschillen en overeenkomsten aanbieders assistentiehonden in opleiding 

 Infographic verschillen en overeenkomsten aanbieders gecertificeerde assistentiehonden 

Kan ik ook voor een andere aanbieder kiezen?
Dat kan, maar daar krijg je geen inhoudelijke- en/of financiële ondersteuning vanuit de politie voor.

Gaat de politie binnenkort ook met andere aanbieders contracten sluiten?
Dat kan nooit uitgesloten worden, maar daar zijn op dit moment nog geen plannen voor.

Kan ik zelf bepalen welke hond voor/door mij wordt opgeleid?
Als je in aanmerking komt voor een gecertificeerde assistentiehond dan bepaalt de aanbieder welke hond je uiteindelijk gaat krijgen. Uiteraard zoeken zij wel een hond die goed bij jou zal passen. Dit is ook altijd afhankelijk van de beschikbare honden.

Als je wél zelf, onder deskundige begeleiding van een gecertificeerde instructeur, de opleiding met je hond uitvoert, kan je aangeven welk ras jouw voorkeur heeft. Er zijn rassen die bij uitstek geschikt zijn, maar ook rassen die dat beslist niet zijn.  Welke dat zijn wordt binnenkort in een overzicht weergegeven.

Een hond is pas geselecteerd voor het opleidingstraject als jij er een goed gevoel over hebt, de aanbieder de hond fysiek en mentaal geschikt acht en de politie er ook achter staat.

Van wie wordt de hond?
Als je zelf een hond gaat opleiden is deze van jou. De aanschafkosten kan je dan declareren bij de politie. Een reeds gecertificeerde assistentiehond, die je dus niet zelf opleidt, krijg je in bruikleen. De gecertificeerde assistentiehond blijft eigendom van de aanbieder.

Hoe bepalend zijn mijn keuzes voor het vervolg?
Als de collega van het team Veilig en Gezond Werken zich in jouw voorkeur kan vinden, dan is dat de basis voor de te nemen vervolgstappen. Deze vervolgstappen worden met je besproken.

Wanneer wordt er van mijn voorkeur afgeweken?
Als de aanbieder van jouw keuze verwacht dat je niet geholpen bent met het door jou aangegeven ras voorkeur. In dat geval wordt met jou besproken welke andere opties er zijn. Als jij, de aanbieder en de politie zich kunnen vinden in een aangepaste keuze, wordt die verder opgepakt.

Wat gebeurt er na het optiegesprek?
De collega van het team Veilig en Gezond Werken gaat de aanbieder van jouw keuze informeren. Dat gebeurt door het verslag van het indicatiegesprek, het advies van het MAT én de keuzes naar aanleiding van het optiegesprek te delen.

De aanbieder start daarna de intake met jou. Binnen 5 werkdagen na aanmelding word je gebeld om even kort kennis te maken en word je uitgelegd hoe de intake wordt gedaan.

Wat is het doel van de intake?
De aanbieder moet een op jouw situatie gericht plan kunnen maken wat met een hele grote mate van zekerheid moeten leiden tot het succesvol verkrijgen van een assistentiehond voor jou.

Wat gebeurt er als de aanbieder van mijn keuze het niet ziet zitten?
Dan zoeken we samen naar een andere mogelijkheid hoe je verder geholpen kan worden.

Wat gebeurt er als de aanbieder van mijn keuze het wel ziet zitten?
De collega van het team Veilig en Gezond Werken informeert jou dat de aanbieder met je aan de slag wil. Daarna neemt de aanbieder contact met je op om de vervolgafspraken te maken. 

Hoe lang moet ik wachten op een assistentiehond?
Dat is moeilijk te zeggen omdat dat afhankelijk is van de wachtlijst en het aantal honden in opleiding. Wat ook een rol speelt zijn de aard van je restklachten waar de hond bij nodig is, jouw leefomstandigheden en de mogelijkheid van het kunnen matchen van een assistentiehond van wie het karakter bij jou past.

Hoe ziet het vervolg er dan uit?
Dat hangt van jouw omstandigheden en doelen af. Elke aanbieder heeft haar eigen aanpak.

Wanneer wordt een assistentiehond als geleverd beschouwd?
Als je hond ADI-gecertificeerd is. Dan krijg je voor je hond een dekje waarop staat dat het een assistentiehond is en niet geaaid mag worden. Jij krijgt bovendien een pasje dat jouw hond een officiële assistentiehond is.

Wat gebeurt er als een assistentiehond is geleverd?
De aanbieder heeft de gedurende de tijd dat je de assistentiehond hebt regelmatig contact met je. Als je de hond nog maart kort hebt is dat vaker dan als je de hond al wat langer in huis hebt. Deze contacten zijn belangrijk om samen te bespreken hoe het gaat tussen jou en de hond. Mogelijk dat je nieuwe vragen gaat krijgen of dat je hond bijgeschoold moet worden. Afhankelijk van jouw omstandigheden maakt de aanbieder daarover met jou afspraken.

De aanbieder bespreekt ook met je wat kunt doen als je met een acute vraag over je assistentiehond zit. In geval van nood is er 7 * 24 uur ondersteuning beschikbaar.

Op pad met de assistentiehond PTSS
Het hebben en houden van een assistentiehond

Wanneer gaat een assistentiehond met pensioen?
Je assistentiehond werkt elke dag 24 uur voor jou. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat je assistentiehond hier niet onder lijdt, mits hij/zij niet na zijn/haar tiende verjaardag wordt ingezet. Het is echter ook mogelijk dat je assistentiehond eerder met pensioen moet omdat hij/zij fysieke of mentale klachten gaat krijgen. Je hond wordt hierop vanaf het achtste levensjaar op beoordeeld. Zo krijg je op tijd zicht te wanneer je hond met pensioen moet en er mogelijk een nieuwe hond voor je beschikbaar moet zijn.

Wie beoordeelt of mijn assistentiehond met pensioen moet?
Dat doet de aanbieder tijdens een van de bezoeken bij jou thuis.

Wat gaat er gebeuren als mijn assistentiehond met pensioen moet?
Als de assistentiehond jouw eigendom is, zal alleen het dekje en het pasje worden teruggevraagd. Is de hond het eigendom van de aanbieder, dan beslist die wat er uiteindelijk met je hond gaat gebeuren. Het uitgangspunt is altijd dat, wanneer het mogelijk blijkt en jij dat wil en kan, de hond bij jou of in je naaste omgeving van zijn pensioen kan genieten.

In een gesprek zal de aanbieder je vragen of jij het nodig vindt dat er een nieuwe assistentiehond voor jou moet komen. De aanbieder maakt daarvan een verslag en geeft ook haar visie weer.

Het verslag wordt aan de collega van Veilig en Gezond Werken gestuurd zodat het eventuele vervangingsproces tijdig gestart kan worden.

Welke kosten worden er wanneer voor mijn hond vergoed?
Informatie hierover vind je in het menu Vergoeden.