FAQ

Een assistentiehond wordt gezien als een hulpmddel. Doet dat geen afbreuk aan de hond, wat een levend wezen is?
De hond wordt in het geval van een assistentiehond juridisch als een medisch hulpmiddel gezien. Juridisch is de hond daardoor een “ding”’ wat aangevraagd en geleverd wordt. Dat neemt niet weg dat in werkelijkheid de assistentiehond als een mooi levend wezen gezien wordt. Het welzijn van de hond is erg belangrijk. Daarom wordt naast het belang van jou ook gekeken of het welzijn van de hond niet in het geding komt. 

Wat kan een assistentiehond voor mij betekenen?
Het hebben van een hond beïnvloedt het dagelijks leven van een (oud-)collega met PTSS positief. Daarbij is er verschil tussen het hebben van een assistentiehond of een ongetrainde hond. Een assistentiehond geeft rust, geeft een gevoel van veiligheid, leidt af en vergroot het vertrouwen. Een ongetrainde hond biedt troost, maakt de (oud-)collega’s blij en geeft warmte.

Er zijn twee varianten assistentiehond, welke zijn dat?
Bij toekenning van een assistentiehond zijn er twee varianten mogelijk. Een gecertificeerde assistentiehond of een assistentiehond in opleiding. Een gecertificeerde assistentiehond is een hond die door een erkend opleidingsinstituut volledig is opgeleid voordat hij/zij wordt afgeleverd bij een (oud-)collega. Een assistentiehond in opleiding is een assistentiehond die je samen met een instructeur traint tot een volledig gecertificeerde assistentiehond. Tijdens de indicatiestelling wordt gekeken of een reeds opgeleide en gecertificeerde assistentiehond of een assistentiehond in opleiding bij je past.

Wat zijn over het algemeen de voordelen van een assistentiehond?
Een assistentiehond geeft rust, geeft een gevoel van veiligheid, leidt af en vergroot het vertrouwen. De assistentiehond is getraind om jou te ondersteunen bij het verminderen van je restklachten. Natuurlijk zullen je assistentiehond en jij nog even aan elkaar moeten wennen en zul je gaande leren hoe te reageren op de signalen die de hond afgeeft, maar dat gaat over het algemeen vrij snel, waarna je de meerwaarde zult gaan ervaren.

Wat zijn over het algemeen de nadelen van een assistentiehond?
Omdat de assistentiehond speciaal voor jou geselecteerd en opgeleid wordt kan niet precies worden gezegd wanneer er een assistentiehond voor jou beschikbaar is. Daarnaast kan het zijn dat het voor jou moeilijk is om de eerste keren met je assistentiehond naar buiten te gaan. Omdat een assistentiehond een opvallend dekje draagt, is voor de buitenwereld zichtbaar dat je klachten hebt en kun je daarop aangesproken worden. Dat is een gewenningsproces. Heb je nog niet eerder een hond gehad, kan het zijn dat je je leven (weer) wat anders moet gaan inrichten. Je hebt er immers een hond bij, die verzorging nodig heeft en die ingepast moet worden in je dagelijkse activiteiten. Daarnaast zal ook jouw omgeving (met name eventuele gezinsleden) moeten wennen aan de plek die de assistentiehond in jouw leven gaat innemen.

Wat zijn over het algemeen de voordelen van een assistentiehond in opleiding?
Het grote voordeel is dat je eerder over een hond kunt beschikken. Uit onderzoek is gebleken dat een hond troost biedt, de (oud-)collega's blij maakt en warmte geeft. Je gaat samen met je assistentiehond in opleiding en daarmee komt er al een klein beetje kwaliteit van leven terug. Daarnaast is het makkelijker om trainingen in te kopen in plaats van assistentiehonden en je hebt inspraak welke hond je gaat krijgen.

Wat zijn over het algemeen de nadelen van een assistentiehond in opleiding?
Als een hond bij jou geplaatst gaat worden, kun je nog mogelijk niet direct de voordelen van een assistentiehond ervaren. De hond moet immers eerst nog opgroeien en opgeleid worden. Afhankelijk van de leeftijd van de hond waarmee je de training in gaat, duurt de opleiding korter of langer. Hoe jonger de hond hoe meer de opleiding van jou gaat vragen.

Welke voorwaarden zijn er om een assistentiehond aan te vragen?
Je moet een door de politie erkende beroepsgerelateerde gezondheidsklacht PTSS hebben. Je hebt je op herstel gerichte behandelingen afgerond,  je ervaart ernstige restklachten die jouw kwaliteit van leven negatief beïnvloeden en je hebt geen vaststellingsovereenkomst waarin de medische kosten of assistentiehonden zijn afgekocht..

Hoe vraag ik een assistentiehond aan?
Lees de informatie op de pagina aanvragen en vul via die pagina het toestemmingsformulier in.

Hoe lang moet ik wachten op een assistentiehond?
Dat is moeilijk te zeggen omdat dat afhankelijk is van de lengte van de wachtlijst en het aantal honden in opleiding. Wat ook een rol speelt zijn de aard van je restklachten waar de hond bij nodig is, jouw leefomstandigheden en de mogelijkheid van het matchen van een assistentiehond die bij jouw karakter en behoeften past.

Welke hondenrassen komen in aanmerking als gecertificeerde assistentiehond?
Als je in aanmerking komt voor een gecertificeerde assistentiehond dan bepaalt de aanbieder welke hond je uiteindelijk gaat krijgen. Uiteraard zoeken zij wel een hond die goed bij jou zal passen. Dit is ook altijd afhankelijk van de beschikbare honden.

Kan ik mijn eigen ongetrainde hond laten trainen?
Als uit de indicatiestelling blijkt dat je voor een assistentiehond in aanmerking komt én je lijkt in staat om onder begeleiding zelf je hond tot assistentiehond op te leiden én je hond is niet ouder dan 24 maanden bij de start van de opleiding, dan kan het zijn dat je eigen hond daarvoor geschikt is. Dat moet dan wel eerst beoordeeld worden door de aanbieder van de trainingen en de politie. Alleen bij een positieve beoordeling kan je eigen hond getraind worden tot assistentiehond. waarbij de politie de kosten daarvan betaald. In alle overige situaties kan je hond niet getraind worden op kosten van de politie.

Kan ik alvast een hond kopen om op te leiden?
Wacht hiermee totdat je met de aanbieder hebt gesproken. De aanbieder helpt je met de keuze van een bij jou passend ras en ze hebben contacten met goede fokkers. Hierdoor maak je de kans dat een hond niet geschikt blijkt een fors stuk kleiner. Een hond mag uiteindelijk pas gekocht worden als jij, de aanbieder en de politie het eens zijn.

Als een assistentiehond voor mij niet geschikt is, wat is er dan wel voor mij?
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn we op zoek naar andere fysieke middelen met op onderdelen vergelijkbare resultaten als met assistentiehonden. Welke dat worden en wanneer ze beschikbaar komen is nu nog niet bekend. Wat al wel beschikbaar is, zijn verschillende (dag)activiteiten op meerdere plaatsen in het land. Je bedrijfsarts of eenheidspsycholoog kan je daar meer over vertellen.

Met welke aanbieders van assistentiehonden (in opleiding) heeft de politie contracten?
Voor de gecertificeerd honden heft de politie contracten getekend met:
- Koninklijk Nederlands Geleidenhonden Fonds (KNGF)
- Stichting Hulphond Nederland

Voor de honden in opleiding heeft de politie contracten getekend met:
- Bultersmekke Assistancedogs
- Stichting Assistentiehond Gelderland

Heb ik zeggenschap via welke aanbieder mijn assistentiehond geleverd wordt?
Belangrijkste is dat jij en je assistentiehond goed bij elkaar passen. Zodra er een positieve indicatiestelling is worden de opties met je besproken en kan je aangeven wat jij wilt. Als de politie en de aanbieder zich daarin kunnen vinden wordt het geregeld. Als dat niet mogelijk blijkt, dan wordt dat toegelicht en gaan we op zoek naar een passende oplossing.

Wanneer mag ik mijn hond een winkel, een restaurant in of meenemen naar het werk?
Je mag je hond alleen meenemen naar dergelijke plaatsten als hij/zij gecertificeerd is. In geval van een assistentiehond in opleiding mag het als de instructeur aangeeft dat jij en je hond er aan toe zijn. In alle overige gevallen zal je aan degene die de leiding heeft moeten vragen of het goed is, maar je hebt geen recht.

 

Kom ik in aanmerking voor een assistentiehond als ik in het buitenland woon?
Wil je met je assistentiehond van de politie verhuizen naar het buitenland?
Er is een speciale pagina met alle informatie over deze twee onderwerpen. Klik hier om naar die pagina te gaan.

Ik wil met mijn assistentiehond verhuizen of op vakantie naar het buitenland. Wat mag en kan er?
Er is een aparte pagina over dit onderwerp. Klik hier om naar die pagina te gaan