Kom ik in aanmerking voor een assistentiehond als ik in het buitenland woon?

Woon je in het buitenland en wil je een aanvraag indienen voor een assistentiehond? Of heb je een assistentiehond via de politie en wil je verhuizen naar het buitenland? Neem dan eerst contact op met het team Assistentiehonden via assistentiehonden@politie.nl. Jouw eigen situatie kan dan besproken worden. Per situatie wordt beoordeeld of de door de politie gecontracteerde partijen hun diensten in jouw woonplaats in het buitenland kunnen en willen aanbieden. Dit is ter beoordeling aan de gecontracteerde partijen. Als zij van mening zijn dat in geval van de beoordeelde situatie de dienstverlening vanuit hen niet mogelijk is wordt er geen assistentiehond vanuit de politie toegekend.

Houdt er wel rekening mee dat er bijna geen mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een assistentiehond in het buitenland. Hieronder vind je daarover wat meer informatie.

Uitgangspunten van de aanbieders bij aanvraag assistentiehond als je in het buitenland woont

Gecertificeerde assistentiehonden
(Nieuwe) aanvragen bij het KNGF of de Stichting Hulphond Nederland voor een assistentiehond door een (oud-)collega die in het buitenland woont worden door hen in principe niet gehonoreerd. Er kan namelijk niet worden beoordeeld hoe jouw thuissituatie is en het is voor hen niet mogelijk naar het buitenland te reizen voor de trainingen en/of nazorgbezoeken.

Assistentiehond in opleiding(teamtrainingen)
(Nieuwe) aanvragen voor een assistentiehond in opleiding, de teamtrainingen, bij Bultersmekke Assistancedogs of Stichting Assistentiehond Gelderland worden in principe niet gehonoreerd. Er kan namelijk niet worden beoordeeld hoe jouw thuissituatie is en het is voor hen niet mogelijk naar het buitenland te reizen voor de trainingen en/of nazorgbezoeken.

ADI-accreditatienormeringen
Voor zowel de gecertificeerde assistentiehond als de assistentiehond in opleiding vloeit dit voort uit de ADI-accreditatienormeringen. De politie werkt uitsluitend samen met aanbieders die werken volgens de ADI-accreditatienormeringen omdat daarmee kwaliteit en de zorg en nazorg van zowel de honden als de trainingen gewaarborgd is.

Daarnaast geldt volgens art 54 BARP, dat de politie een verplichting heeft voor de vergoeding van de noodzakelijk gemaakte medische kosten maar niet verplicht kan worden dit te regelen en/of te faciliteren.

Kan ik een assistentiehond aanvragen via een ADI-geaccrediteerde aanbieder in het buitenland?
Als je een hond wilt aanschaffen via een ADI-geaccrediteerde aanbieder in het buitenland voldoe je aan de accreditatie eis. Echter de politie heeft geen zicht op de kwaliteit van de dienstverlener, de kwaliteit van de honden en de kwaliteit van de begeleiding. Het is niet te controleren of het proces past binnen de gestelde regels en verwachtingen die door de politie zijn opgesteld. Daarom worden de kosten van de aanschaf, de training en het onderhoud van een hond via een ADI-geaccrediteerde aanbieder in het buitenland niet vergoed.  

Je hebt een gecertificeerde assistentiehond en je wilt verhuizen naar het buitenland
Op dit moment zijn er enkele (oud-)collega's die eerder een assistentiehond in bruikleen hebben gekregen van KNGF en Stichting Hulphond Nederland (SHN), die later naar het buitenland vertrokken zijn. KNGF en SHN hebben hen onder strikte voorwaarden toegestaan dat hun hond mee mag naar het buitenland. Dit kan dus uitsluitend in overleg en na toestemming van KNGF en SHN. 
Enkele van deze voorwaarden zijn:
•    Een hond moet jaarlijks gezien worden door KNGF/SHN in Nederland, waarbij gekeken wordt of de hond nog functioneert
•    Het land waarnaar de hond vertrekt, moet een hond vriendelijk land zijn
•    De veiligheid van de hond en het dierenwelzijn moet kunnen worden gewaarborgd

Als je niet aan de voorwaarden kan of wil voldoen, dan kan KNGF/SHN je hond en/of het dekje en het pasje terugnemen. KNGF/SHN is verplicht de politie hiervan in kennis te stellen. In dat geval kom je niet langer voor vergoeding van je assistentiehond in aanmerking.

Je hebt een volledig gecertificeerde assistentiehond die je zelf via teamtrainingen hebt opgeleid en je wilt verhuizen naar het buitenland met behoud van je certificering
Heb je je eigen volledig gecertificeerde assistentiehond opgeleid via de teamtrainingen en je wilt verhuizen naar het buitenland en je certificering behouden, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor een gecertificeerde assistentiehond. Dit kan dus uitsluitend in overleg en na toestemming van Bultersmekke Assistancedogs/Assistentiehond Gelderland
Enkele van deze voorwaarden zijn:
•    Een hond moet jaarlijks gezien worden door Bultersmekke Assistancedogs / Assistentiehond Gelderland in Nederland, waarbij gekeken wordt of de hond nog functioneert
•    Het land waarnaar de hond vertrekt, moet een hond vriendelijk land zijn
•    De veiligheid van de hond en het dierenwelzijn moet kunnen worden gewaarborgd

Als je niet aan de voorwaarden wil of kan voldoen, dan ben je verplicht het dekje en je pasje in te leveren. Je hond kan dan niet langer als assistentiehond worden aangemerkt. Je kan dan ook geen aanspraak meer maken op de vergoeding van de onderhoudskosten. Bultersmekke Assistancedogs/Assistentiehond Gelderland zullen de politie hiervan op de hoogte moeten brengen.

 

Klik hier om terug te keren naar de FAQ pagina