Vergoeden

Wanneer kom ik in aanmerking voor vergoeding van kosten voor mijn assistentiehond (in opleiding)?
Als je de Toestemmingsverklaring hebt ondertekend én de politie jou akkoord heeft gegeven om een assistentiehond (in opleiding) te krijgen of te hebben, kom je voor vergoeding van (een deel van de) kosten in aanmerking. De vergoeding gaat in vanaf het moment dat je een assistentiehond (in opleiding) hebt tot het moment dat er van hem/haar afscheid moet worden genomen.

Welke kosten worden door de politie vergoed?
Eenmalige kosten direct aan één van de gecontracteerde dienstverleners:
- opleidingskosten assistentiehond (in opleiding)

Eenmalige kosten die jij kunt declareren, mits vooraf, goedgekeurd:
- aankoop van de hond (alleen als je een assistentiehond in opleiding krijgt en het bijbehorende opleidingstraject gaat volgen);
- kosten voor artikelen die noodzakelijk zijn om de hond goed te kunnen verzorgen (kijk voor een checklist op de infographic “VERGOEDEN ASSISTENTIEHONDEN” onder aan deze pagina).

Structurele kosten die jij kunt declareren om de hond te kunnen onderhouden:
- voer/kluiven;
- premie ziektekostenverzekering;
- verplichte inentingen;
- speeltjes.

Incidentele kosten die jij kunt declareren als kunt motiveren waarom die noodzakelijk waren om te maken:
- dierenarts, medicijnen en (operatieve) behandelingen voor zover niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar waarbij er wel een  ziektekostenverzekering voor de assistentiehond (in opleiding) is afgesloten;
- de meerkosten voor onderhoud van je hond die echt noodzakelijk waren als deze meer bedragen dan dat je vergoed krijgt als structurele kosten.

 Infographic Vergoedingen assistentiehonden 

 Declaratieformulier met toelichting 2024 
LET OP: Dit declaratieformulier werkt alleen goed als je deze eerst download en opent met Acrobat Reader.