Aanvragen

 

 

Om goed te kunnen inschatten of een assistentiehond voor jou een helpend hulpmiddel zou kunnen zijn, zal er een indicatiegesprek met je worden gehouden. Om teleurstelling achteraf zo veel als mogelijk te voorkomen moet duidelijk zijn waarvoor jij een assistentiehond zou willen inzetten en wat jouw situatie is. Dit wordt in beperkte mate ook gedaan als jouw assistentiehond met pensioen moet en je graag een nieuwe zou willen. Jouw situatie kan immers behoorlijk veranderd zijn ten opzichte van het moment waarop je jouw (eerste) assistentiehond kreeg.

Wat zijn de randvoorwaarden om een assistentiehond te kunnen aanvragen?
Om inzicht te krijgen of een assistentiehond voor jou van toegevoegde waarde is wordt een indicatiestelling uitgevoerd. Als je voldoet aan de volgende voorwaarden, kom je in aanmerking voor de indicatiestelling:
1. Je hebt een door de politie erkende beroepsgerelateerde gezondheidsklacht PTSS; 
2. Je hebt je op herstel gerichte behandelingen afgerond;
3. Je hebt restklachten die jouw sociaal functioneren ernstig hinderen;
4. Je hebt geen vaststellingsovereenkomst waarin de medische kosten zijn afgekocht.

Waar kan ik de indicatiestelling voor een assistentiehond aanvragen?
Je kunt een indicatiestelling voor een assistentiehond aanvragen door de toestemmingsverklaring in te vullen en deze te verzenden.

 Infographic Aanvragen assistentiehond 

Moet ik ook een indicatiestelling aanvragen bij vervanging van mijn huidige assistentiehond?
Ja, om een goede matching met een eventuele nieuwe assistentiehond te kunnen maken, moeten we een goed beeld hebben van je meest actuele behoeften en omstandigheden. Daar is de indicatiestelling bij nodig.

Het indicatiegesprek voor een assistentiehond PTSS

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag voor een indicatiestelling heb ingediend?
Jouw aanvraag komt direct binnen bij de collega’s van het landelijk expertiseteam van Veilig en Gezond Werken. Zij toetsen of je aan de 4 randvoorwaarden voldoet. Zij nemen daarna binnen 5 werkdagen contact met je op of voor jou de indicatiestelling wordt opgestart. Als dat zo is, wordt er een afspraak met jou gemaakt. De indicatiestelling vindt bij jou thuis plaats. Als je (nog) niet voor indicatiestelling in aanmerking komt zal aan je worden uitgelegd waaromniet. Als je de toestemmingsverklaring invult in het kader van een hond die al eerder geleverd is, wordt er niet standaard binnen 5 werkdagen contact opgenomen.


Hoelang gaat het duren voordat de indicatiestelling wordt uitgevoerd?
Dat hangt ervan af hoeveel (oud-)collega’s zich rond hetzelfde moment aanmelden, maar we proberen de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Wie doet de indicatiestelling?
Het gesprek wordt gevoerd door de daartoe aangewezen collega's van het team Veilig en Gezond Werken waar je dan al eerder contact mee hebt gehad.

Waar wordt het indicatiegesprek gehouden?
Bij jou thuis.

Wie moeten er bij het indicatiegesprek aanwezig zijn?
We adviseren dat naast jijzelf, ook iemand aanwezig is die jou goed kent. Deze persoon kan je bijvoorbeeld steunen en helpen met antwoord te geven op vragen waar je zelf niet op komt tijdens het gesprek en het is misschien fijn om met iemand te kunnen napraten als de collega van het team Veilig en Gezond Werken weer weg is.

Hoe lang duurt het indicatiegesprek?
Dit is per gesprek verschillend, maar kan variëren van 1 tot 2 uur. 

Wat kan ik verwachten tijdens de indicatiestelling?
Tijdens het bezoek bij jou thuis wordt geprobeerd een zo goed mogelijk beeld van jouw situatie en behoefte te krijgen. Er zullen vragen gesteld worden die onder andere gaan over jouw gezondheid, restklachten en jouw manier van leven en woonsituatie. Daardoor kan beter beoordeeld worden of in jouw situatie een assistentiehond gaat helpen of niet. Er zullen geen vragen gesteld worden over de incidenten die de aanleiding zijn geweest van jouw PTSS. 

Van de indicatiestelling wordt een verslag gemaakt en de bevindingen worden besproken in het Multidisciplinair Advies Team (MAT) van de politie. In dit team zitten, naast de gespecialiseerde medewerkers, vertegenwoordigers van de bedrijfsartsen, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en het Team Beroepsrisico. Zij zullen, op basis van het verslag, beoordelen of zij vinden dat een assistentiehond voor jou inderdaad helpend kan zijn en of jij in staat wordt geacht om, onder begeleiding van een ervaren instructeur, zelf een hond op te leiden. Dit team komt 1 keer per maand bij elkaar.

Binnen 1 week nadat het MAT jouw situatie heeft besproken, krijg je van de collega die bij jou thuis is geweest om de indicatiestelling te doen, te horen wat de beoordeling van dit team is. 

Wat gebeurt er na de indicatiestelling?
Als het team jouw aanvraag ondersteunt, dan wordt er een afspraak met je gemaakt voor een optiegesprek om je mogelijkheden rustig door te spreken en samen keuzes te maken.

Krijg ik een assistentiehond bij een positieve indicatiestelling?
Dat is wel het uitgangspunt, maar geen zekerheid. Het hangt ervan af of één van de aanbieders een hond kan vinden en trainen die bij jou past.