Toestemmingsverklaring

De politie toetst jouw aanvraag aan de voorwaarden en wisselt hiervoor gegevens uit. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats  met jou, de politie en de, door de politie gecontracteerde, dienstverleners die een rol hebben bij het inzetten van een assistentiehond. Deze overdracht van gegevens  is nodig om jou goed te ondersteunen bij het verkrijgen en hebben van een assistentiehond. 

Daarnaast is dit nodig voor jou om, voor zover van toepassing, aanspraak te kunnen maken op de regeling voor de onkostenvergoeding die verband houdt met het verkrijgen en hebben van een assistentiehond. Voor het verwerken en overdragen van deze gegevens is jouw toestemming nodig.


Naar de toestemmingsverklaring