Onderzoek effect beperkt getrainde hond

De Politieacademie en de Radboud Universiteit hebben onderzocht wat het effect is van een assistentiehond (buddyhonden) bij (oud-)collega’s met PTSS. In dit onderzoek waren buddyhonden én niet-opgeleide honden betrokken. Er zijn sterke vermoedens dat als een niet-opgeleide hond kort wordt getraind, het resultaat zal zijn dat die honden enigszins het zelfde effect zullen hebben op de (oud-)collega’s met PTSS als de assistentiehonden. De politie wil graag weten hoe groot dat effect is. Misschien kan deze variant hond interessant zijn voor hen voor wie een niet-getrainde hond ontoereikend is en een assistentiehond een te zwaar middel of niet mogelijk is. Daarom wordt dit onderzoek gehouden.


Opzet
Het onderzoek bestaat uit drie stappen:

Stap 1 vooronderzoek : 
Het vooronderzoek bestaat uit vier onderdelen: het invullen van een vragenlijst, het uitvoeren van 4 taken in bijzijn van de hond, het herhalen van deze taken waarbij de hond niet aanwezig is en een kort vraaggesprek. Dit zal, inclusief pauzes, maximaal 2 uur tijd vragen. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door de Politieacademie en de Radboud Universiteit.

Stap 2 workshops : 
Tijdens de workshops worden de deelnemers (maximaal 8 en vol=vol) en de honden door ervaren instructeurs van het KNGF een aantal basisvaardigheden aangeleerd. Als een deelnemer iemand mee wil nemen, dan is die persoon ook van harte welkom.

De eerste bijeenkomst bestaat uit een korte introductie van maximaal 1½ uur, waarbij de hond niet aanwezig is. Dit moment is vooral bedoeld om de locatie te zien en kennis te maken met de andere deelnemers en de instructeurs.

Daarna zijn er 5 trainingsmomenten van maximaal 3 uur (inclusief lunch) en als laatste een slotbijeenkomst die ook maximaal 3 uur (inclusief lunch) duurt.

Voor alle duidelijkheid een beperkt getrainde hond is dus geen gecertificeerde hond, je hond krijgt geen dekje. Maar, heb je aan alle trainingsmomenten meegedaan, dan heeft jouw eigen hond extra vaardigheden aangeleerd die helpend kunnen zijn voor jou. Je hebt meer handvatten om het gedrag van jouw hond beter te begrijpen.

Stap 3 na-onderzoek : 
Dit onderzoek vindt op dezelfde manier plaats als het vooronderzoek en wordt in principe door dezelfde onderzoekers uitgevoerd als tijdens het vooronderzoek. Omdat het vraaggesprek in het na-onderzoek langer duurt neemt het totale na-onderzoek maximaal 2,5 uur in beslag. 

Bekijk in dit  filmpje van bijna 2 minuten hoe het onderzoek in z’n werk gaat.
 Bekijk filmpje 

Wil je meer weten over de workshops? 

 Klik hier voor meer informatie