Onderzoek meerwaarde buddyhonden

Wat hebben Radboud Universiteit en de Politieacademie onderzocht?
Voor hun onderzoek hebben ze een aantal vragen geformuleerd waarop ze door onderzoek antwoord op wilde krijgen. 
Hoofdvragen:                                                                                                                                                                                                                              

 1. Waaruit blijkt de meerwaarde van ondersteuning met een buddyhond voor politiemedewerkers gediagnosticeerd met PTSS? 
 2. Welke factoren spelen daarin een doorslaggevende rol?
   

Deelvragen:

 1. Verschillen (oud-)politiemensen met en zonder PTSS van elkaar?
 2. Hoe beïnvloedt een hond het dagelijks functioneren van (oud-)politiemensen met PTSS?
 3. Maakt het voor (oud-)politiemensen met en zonder PTSS uit als hun hond aanwezig is?
 4. Maakt het dan ook uit of het een ongetrainde (gezins-)hond of een buddyhond is? 
                                                                                                                                                                                                                                            

Wat is het verschil tussen een buddyhond en een ongetrainde hond?
Een buddyhond is een hond die getraind én gecertificeerd is als assistentiehond voor mensen met PTSS. Deze honden krijgen ook een dekje om waarop onder andere is aangegeven dat het een assistentiehond is. Met deze hond mag je dan bijvoorbeeld ook een winkel in. Een ongetrainde hond heeft deze opleidingen en certificeringen niet.

Hoe ging het onderzoek in z’n werk?
Het onderzoek bestond uit vier delen:

 1. Het beantwoorden van een aantal vragen m.b.t. de beleving van de kwaliteit van het leven, de gezondheid en angstbeleving
 2. In aanwezigheid van de hond de ogen openen en sluiten, het uitvoeren van een werkgeheugentaak en het uitvoeren van een emotionele verwerkingstaak
 3. Herhalen van stap 2 maar de hond was daar niet bij
 4. Een interview.
   

Tijdens de delen 2 en 3 werd de hersenactiviteit van de deelnemer gemeten.

 

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de meerwaarde van buddyhonden?

 1. Het hebben van een hond beïnvloedt het dagelijks leven van een (oud-)collega met PTSS positief. Daarbij is er verschil tussen het hebben van een buddyhond of een ongetrainde hond. Een buddyhond geeft rust, geeft een gevoel van veiligheid, leidt af en vergroot het vertrouwen. Een ongetrainde hond biedt troost, maakt de (oud-)collega's blij en geeft warmte. 
 2. We stelden vast dat het uitmaakt dat de hond aanwezig is bij de test voor de testresultaten. De (oud-)collega's met PTSS maakten de testen beter als de hond tijdens de test er wel bij was. De (oud-)collega's zonder PTSS maakten de testen juist iets beter als de hond er niet bij was.
 3. We concluderen dat het verschil maakt of er een buddyhond of een ongetrainde hond bij de test aanwezig was. Als de buddyhond aanwezig was tijdens de tests lijkt het er op dat de (oud-)collega's met PTSS enigszins presteren alsof zij geen PTSS hebben. Ze hebben dan meer energie om informatie te verwerken. Bij de (oud)collega's met een ongetrainde hond zagen we dit effect niet.
 4. De meerwaarde van een buddyhond zit er vooral in dat de honden de (oud-)collega's wekken uit nachtmerries, stemmingen kunnen lezen en spiegelen. De buddyhond kan ervoor zorgen dat anderen niet te dicht bij de (oud-)collega's komen als zij dat niet fijn vinden. Ze leiden de (oud-)collega's af als de spanning op dreigt te bouwen. Daardoor slapen de (oud-)collega´s beter, hebben meer vertrouwen en ervaren meer rust. Ook het kunnen aangaan van sociale contacten wordt bevorderd. Kortom: een buddyhond geeft het leven voor een belangrijk deel terug.

 

Wat gaat de politie doen n.a.v. het onderzoek naar de meerwaarde van buddyhonden?

 1. Het inzetten van een buddyhond bij een (oud-)collega wordt vanaf april 2022 een erkend interventiemiddel. Dat betekent dat de proef voorbij is. En het betekent dat (onder voorwaarden) het mogelijk blijft een buddyhond als hulpmiddel in te zetten. Het is niet zo dat elke (oud-)collega met PTSS een hond krijgt als hij/zij dat wil. 
 2. Het is bekend dat er een tekort is aan buddyhonden. Wij zijn met verschillende partijen bezig dit structureel opgelost te krijgen, maar dat zal niet op korte termijn kunnen.
 3. We weten nu wat een buddyhond precies doet en welke effecten dat heeft. Daarom kijken we of er alternatieve hulpmiddelen (te maken) zijn. Hulpmiddelen die op onderdelen vergelijkbare resultaten bereiken. Bijvoorbeeld als een buddyhond (nog) niet ingezet kan worden. Of als een buddyhond een te zwaar interventiemiddel is door de restklachten van een (oud-)collega.
 4. Een alternatief hulpmiddel kan bijvoorbeeld een ongetrainde hond zijn. In 2021 heeft KNGF Geleidehonden samen met het team Veilig en Gezond Werken een proef gehouden in Limburg. Het KNGF gaf een training voor (oud-)collega’s met PTSS die zelf een hond aanschaften. We wilden weten of (oud-)collega’s nog meer plezier van hun honden kregen als we hun ongetrainde honden een korte opleiding gaven. Om dat goed vast te stellen geven we deze trainingen in 2022 en 2023 ook in andere eenheden. Een half jaar na zo’n training start het team van de Politieacademie en de Radboud Universiteit Nijmegen met onderzoek naar de effecten ervan. De resultaten van dit onderzoek verwachten we op zijn vroegst in 2024.


 Rapportage onderzoeksresultaten meerwaarde buddyhonden oktober 2022 

 Powerpointpresentatie onderzoek meerwaarde buddyhonden 

 Animatiepresentatie onderzoek meerwaarde buddyhonden 

 Infographic onderzoeksresultaten buddyhonden